nedjelja, 29. kolovoza 2010.

Godinu dana Udruge "IZBOR"

              Prije godinu dana, početkom rujna 2009. godine osnovana je Udruga "IZBOR" iz Šećerane. Udruga je osnovana od strane Ronalda Habija, Branimira Bošnjaka i Nikole Pajčina. Naziv udruge je donijet kao odraz mogućnosti čovjekovog izbora pri donošenju svih odluka, od svakodnevnih do životnih, a tako i izbor hoće li biti aktivan ili pasivan u društvu, hoće li biti pozitivan ili negativan njegov odnos prema zdravlju, obitelji, životu i okolini, ........ čovjek uvijek ima IZBOR. 

             Udruga "IZBOR" je osnovana s ciljem isticanja pozitivnih oblika organizacije slobodnog vremena, te ukazivanja na štetne pojave ponašanja u društvu, a u isto će se nastojati uključiti što veći broj mladih osoba, uz angažiranje nadležnih i stručnih osoba i institucija društva. Cilj je i okupljanje građana, svih dobnih skupina, zainteresiranih za sportsko rekreativne aktivnosti, osmišljavanje i organizacija rekreativnih sadržaja za kvalitetnu organizaciju slobodnog vremena, pružanje informacija i edukacija o pojedinim vrstama rekreativnih aktivnosti. Program rekreativnih aktivnosti vezan je uz boravak u prirodi, pa je jedan od ciljeva Udruge promoviranje i educiranje građana o potrebi i načinima očuvanja čiste prirode i okoline koja nas okružuje.

             Udruga ima 12 članova i otvorena je za sve građane, koji hoće doprinijeti poboljšanju uvjeta življenja u Baranji u svim pogledima.


             Idući post će biti sa osvrtom na proteklu godinu rada udruge.

Nema komentara:

Objavi komentar